De voordelen van energieneutraal bouwen.

Een project is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto import van fossiele of nucleaire brandstof van buiten de systeemgrens nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken.’

 

Hierbij is het energiegebruik binnen de projectgrens gelijk aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de projectgrens wordt opgewekt of die op basis van externe maatregelen aan het project mag worden toegerekend. Het energieverbruik dat voortkomt uit de oprichting en sloop van het gebouw zullen naar een jaarlijkse bijdrage worden verrekend op basis van de verwachte levensduur van het gebouw.

 

.Er zijn verschillende voordelen aan energieneutraal bouwen, wij hebben dit voor u op een rijtje gezet.

 

  • Lage energiekosten

Zeer lage energiekosten is een zeker voordeel van Energieneutrale gebouwen. Of de totale exploitatielasten (inclusief energie, rente en onderhoud) ook lager zijn, hangt niet alleen af van de te nemen maatregelen en de afschrijvingstermijn, maar ook van de financieringsconstructie..

 

  • Hoog comfort

Onder andere een goede warmte-isolatie, kierdichting, zonwering en op de gebruiker afgestemde installaties voor verwarming, (passieve) koeling, ventilatie en verlichting zorgen dat er in energieneutrale gebouwen een hoge comfort wordt bereikt. Deze hoge comfort zorgt voor een goed werkklimaat’ wat weer zorgt voor goede leer-/werkprestaties en een relatief laag ziekteverzuim zowel op scholen als kantoren. Uit onderzoek blijkt dat energiezuinige gebouwen een goed (‘gezond’) binnenmilieu kunnen hebben.

 

  • Waardevast

Een ander voordeel van energieneutraal gebouw is dat hij langer zijn waarde behoudt. Voor kantoren betekent dit een hogere beleggingswaarde. Zo constateren de beleggers in onder andere het project GouweZone. Duurzame kantoren blijken uit onderzoek, nu al een relatief hoge (huur)opbrengst hebben. In de huidige kantorenmarkt is energieneutraal bouwen daarom eigenlijk al een must.

 

  • Vooruitlopend op Europese regelgeving

Vanaf 31 december 2020 moet alle nieuwbouw minstens ‘bijna energieneutraal’ zijn, zo staat het in de Europese Richtlijn 2010/13/EU. Een energieneutraal gebouw loopt vooruit op deze toekomstige energie-eisen. Overheidsgebouwen moeten zelfs al vanaf 31 december 2018 ‘bijna energieneutraal’ zijn. Het Bouwbesluit volgt de Europese richtlijn. De partners van het Lente-akkoord hebben afgesproken dat vanaf 2015 het commercieel vastgoed 50 procent energiezuiniger zal zijn dan volgens de bouweisen van 2007. Voor kantoorgebouwen bedroeg de EPC toen 1,3. In 2009 is deze aangescherpt naar 1,1.

 

  • Imagoversterkend

Een energieneutraal gebouw is ook zeer gunstig voor het imago van een bedrijf of school; zo’n gebouw geeft ‘het goede voorbeeld’ en kan uitdragen waar een bedrijf of school voor staat in relatie tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor bedrijven die aan de bouw gerelateerd zijn, kan een duurzaam kantoor als voorbeeldproject dienen.

 

Assortiment zonnepanelen:

Assortiment omvormers:

PRODUCTEN & DIENSTEN

 

 

info@energie-neutraal.com

Noord Holland: 085-0607131

06-13645687

Zuid Holland: 085-0603334

ENERGIENEUTRAAL B.V.

© Copyright 2018

KvK nummer: 61344648